Qëndra shendetësore ndërkombëtare "Città Aperta" (“Qyteti i hapur”) është një shoqatë e krijuar nga mjekë, infermjer dhe vullnetarë që punojne me përkushtim për t’ju shërbyer qytetarëve nga të gjitha vendët e botës.

Kjo shoqatë është krijuar në vitin 1994 me inicjativën e një grupi multietnik vullnetarësh që vazhdojnë të bëjnë pjesë dhe të punojnë në këtë shoqatë.

Pas dj vitesh punë intensive në kishën e “San Donatos” në vitin 1996 kjo qëndër është transferuar në qëndrën Vico del Duca (përballë pallatit Tursi).

Me qëllim që të bëjnë konkrete këtë të drejtë për shëndetin që ka çdo njeri, panvarsisht vëndit nga vijnë, gjuhës që flasin apo shtresës që i përkasin.

 

Qëllimi i k’saj qëndre nuk është t’ju shërbej vetëm të sëmurëve por edhe emigrantëve që nuk posedojnë leja e qëndrimit dhe që ligji italian nuk i garanton një ndihmë mjeksore.

Kjo është një e drejte e të gjithëve për të mbrojtur të drejtat e njeriut në të gjitha fushat. Të gjithë emigrantët që nuk posedojnë dokumenta përveç spitalit “San Martino” kanë mundësi të kurohen edhe në vende të tjera për të kryer vizita më të specjalizuara.

 

Shoqata “Qyteti i hapur” ka dhe bashkëpunimin e dy avokatëve që ndihmojnë të gjithë emigrantët për të kryer bashkimin familjarë dhe për ti ndihmuar në problemët që hasin në punë.

VENTIMIGLIA Reports

Ambulatorio Internazionale
CITTÀ APERTA
vico del Duca, 41 r
16123 GENOVA
tel.: 010.251.28.96
Aperto tutti i pomeriggi:
Lun - Gio
dalle 17 alle 19
Mar - Mer - Ven
dalle 16 alle 19
---------------------- 
Ambulatorio Pediatrico
CAMICI e PIGIAMI
via S. Siro 16 r.
16124 GENOVA
tel.: 320.273.47.28   
Aperto tutti i pomeriggi:
Lun-Mar-Mer-Ven
dalle 15 alle 17
Giovedì
dalle 14:30 alle 18
* da metà Giu. a metà Sett.
Mar e Ven dalle 15 alle 17

Ringraziamo ufficialmente chi crede nel nostro progetto e ci ha voluto aiutare con la donazione del proprio 5x1000. 
Grazie a tutti
noi andiamo avanti

Un'unica applicazione perché i rifugiati trovino informazioni e le ONG le forniscano.

www.refugeeaidapp.com

buone pratiche di protezione civile

"Se tremi per l'indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello".

Ernesto Che Guevara